Ламеле

Користите филтере за лакши избор стана

Површина
2784
Стан А1
Ламела: “А”
Статус

Стан А3
Ламела: “А”
Статус

Стан А6
Ламела: “А”
Статус

Стан Б2
Ламела: “Б”
Статус

Стан Б4
Ламела: “Б”
Статус

Стан Б5
Ламела: “Б”
Статус

Стан Б7
Ламела: “Б”
Статус

Стан Б9
Ламела: “Б”
Статус

Стан Б10
Ламела: “Б”
Статус

Стан Б14
Ламела: “Б”
Статус

Стан Б15a
Ламела: “Б”
Статус

Стан В1
Ламела: “В”
Статус

Стан В2
Ламела: “В”
Статус

Стан В4
Ламела: “В”
Статус

Стан В7
Ламела: “В”
Статус