Стан А6
Ламела: “А”
Спратност: 1 спрат
Број соба

2

Број купатила

1

Укупна површина

42.81 м2

Статус

Намена просторија и површина

Ознака

Просторија

Површина

Под

1
Ходник
2.28 м2
Паркет
2
Дневна соба
18.38 м2
Паркет
3
Купатило
3.60 м2
Плочице
4
Кухиња, Трпезарија
6.45 м2
Плочице
5
Спаваћа соба
8.73 м2
Паркет
6
Тераса
3.83 м2
Плочице

Изглед ламеле

Положај стана на спрату