Стан Б2
Ламела: “Б”
Спратност: Сутерен
Број соба

2

Број купатила

1

Укупна површина

40.30 м2

Статус

Намена просторија и површина

Ознака

Просторија

Површина

Под

1
Ходник
6.08 м2
Паркет
2
Дневна соба
13.40 м2
Паркет
3
Кухиња, Трпезарија
6.53 м2
Плочице
4
Купатило
3.44 м2
Плочице
5
Спаваћа соба
8.36 м2
Паркет
6
Тераса
3.28 м2
Плочице
7
Сауна
9.16 м2
Плочице

Изглед ламеле

Положај стана на спрату