Стан Б14
Ламела: “Б”
Спратност: 1 спрат
Број соба

2

Број купатила

1

Укупна површина

38.92 м2

Статус

Намена просторија и површина

Ознака

Просторија

Површина

Под

1
Ходник
6..85 м2
Паркет
2
Дневна соба
11.74 м2
Паркет
3
Кухиња, Трпезарија
6.53 м2
Плочице
4
Купатило
3.44 м2
Плочице
5
Спаваћа соба
7.02 м2
Паркет
6
Тераса
3.87 м2
Плочице

Изглед ламеле

Положај стана на спрату