Стан Б16a
Ламела: “Б”
Спратност: 3 спрат
Број соба

1

Број купатила

1

Укупна површина

31.81 м2

Статус

Намена просторија и површина

Ознака

Просторија

Површина

Под

1
Ходник
3.50 м2
Паркет
2
Дневна соба, Кухиња, Трпезарија
25.77 м2
Паркет
3
Купатило
4.12 м2
Плочице

Изглед ламеле

Положај стана на спрату