Стан Б9
Ламела: “Б”
Спратност: 1 спрат
Број соба

2

Број купатила

1

Укупна површина

40.36 м2

Статус

Намена просторија и површина

Ознака

Просторија

Површина

Под

1
Ходник
1.17 м2
Паркет
2
Дневна соба
15.20 м2
Паркет
3
Купатило
3.60 м2
Плочице
4
Кухиња, Трпезарија
6.45 м2
Плочице
5
Спаваћа соба
8.59 м2
Паркет
6
Тераса
5.11 м2
Плочице

Изглед ламеле

Положај стана на спрату