Стан В4
Ламела: “В”
Спратност: Сутерен
Број соба

2

Број купатила

1

Укупна површина

38.78 м2

Статус

Намена просторија и површина

Ознака

Просторија

Површина

Под

1
Ходник
1.66 м2
Паркет
2
Дневна соба, Трпезарија
19.45 м2
Паркет
3
Купатило
3.62 м2
Плочице
4
Спаваћа соба
9.80 м2
Паркет
5
Кухиња
1.69 м2
Плочице

Изглед ламеле

Положај стана на спрату