Стан В2
Ламела: “В”
Спратност: Сутерен
Број соба

2

Број купатила

1

Укупна површина

27.22 м2

Статус

Намена просторија и површина

Ознака

Просторија

Површина

Под

1
Ходник
4.66 м2
Паркет
2
Дневна соба, Трпезарија
11.40 м2
Паркет
3
Купатило
3.56 м2
Плочице
4
Кухиња
3.27 м2
Паркет
5
Спаваћа соба
6.19 м2
Паркет
6
Тераса
1.75 м2
Плочице

Изглед ламеле

Положај стана на спрату